Osteopathie Edith Miedema-Hollaar vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Ik respecteer jouw persoonlijke levenssfeer en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die je eventueel via deze website verstrekt of die reeds in mijn bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Bovendien kunt je deze website anoniem raadplegen.

Persoonsgegevens en derden

Osteopathie Edith Miedema-Hollaar verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij ik daartoe verplicht ben op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als je via deze site een vraag stelt of contact opneemt, vraag ik naar jouw naam, telefoonnummer en (e-mail)adres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de gevraagde zorg te leveren en te administreren, en kunnen gebruikt worden om je van tijd tot tijd te informeren over mijn praktijk en/of vakgebied.

Beschermen van de persoonsgegevens naar servers

Om operationele en technische redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan servers van andere landen buiten de Europese Unie. Mocht dit het geval zijn, dan nemen ik passende maatregelen om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Website en cookies

Jouw bezoek aan mijn website wordt anoniem geregistreerd, met als doel om gebruikersstatistieken te vergaren. Door middel van cookies krijgt Osteopathie Edith Miedema-Hollaar inzicht in de meest bekeken pagina’s en het aantal bezoeken op de website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de website te optimaliseren voor bezoekers en hen direct veel opgevraagde informatie te bieden.